Asbest in drinkwater is niet bekend bij het publiek

Asbest in drinkwater klinkt als fake nieuws. Niemand gelooft dit.

Bovendien gelooft het publiek wel het officiële standpunt van de Rijksoverheid

Met andere woorden: alleen bij het inademen van asbestdeeltjes is de gezondheid in het geding.

Ook op internet geven veel auteurs aan dat het drinken van water met asbestdeeltjes niet gevaarlijk is. Is dit wel zo?

Lees eerst svp dit artikel : 35.000 km asbestcement waterleidingen op GezondWaterDrinken blog

Hierin tref je uitleg aan over het Nederlandse leiding-netwerk.  Ten eerste is er daadwerkelijk 35.000 km asbestcement-leiding in gebruik. Op de tweede plaats zijn deze  60 jaar oud en kunnen deze gaan lekken. En op de derde plaats treft men bij lekkage wel alle veiligheidsmaatregelen.

asbest nano deeltjes

Gevaar voor volksgezondheid?

Hoe zit het met het gevaar voor de volksgezondheid, de gezondheidsrisico’s van het drinken van asbest deeltjes?

Er zijn  minstens twee onderzoeken gedaan naar gezondheidseffecten van mensen. Bovendien richten de onderzoeken richten zich op het jarenlang forse hoeveelheden asbest deeltjes via het drinkwater nuttigen.

Twee studies zijn toonaangevend. Als eerste een onderzoek bij een groep vuurtorenwachters in Noorwegen en ten tweede bij een groep inwoners van Woodstock, New York.

Onderzoek asbest deeltjes drinken Noorwegen

De vuurtorenwachters in Noorwegen woonden vaak geïsoleerd, woonden soms op eilandjes en hadden bovendien een eigen drinkwatervoorziening. Het regenwater viel via een asbestcement dak in een waterput. Samengevat, bij een controle in 1980 bleek dat het asbest minder hecht-gebonden was dan verondersteld. Er werden 1.8×109 tot 7.1×1010 asbestvezels per liter water in de waterputten aangetroffen.

Onderzoek asbest deeltjes drinkwater New York State

In Woodstock werd in 1985 bij een controle van het drinkwater waarden tot 300×10asbest vezels/liter gevonden. Al met al was dit de belangrijkste aanleiding tot oprichting van het Woodstock Asbestos Exposure Registry (WAER).

1852 mensen hebben in de periode 1960-’85 met asbest verontreinigd drinkwater in Woodstock gedronken. Er is een schatting gemaakt van hun blootstellen. Ook is er nagegaan of ze in de periode 1980-‘98  kanker ontwikkelden.

Samengevat, er werd alleen voor alvleesklierkanker bij mannen een verhoogd risico gevonden; voor andere kankersoorten niet.  

Bij de 726 vuurtorenwachters werd een verhoogd risico op maagkanker en in mindere mate voor dikke-darm kanker gevonden.

Al met al geeft drinkwater  met asbest een gering verhoogd risico op kanker van de maag, alvleesklier of darm.

Auteur: Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige

Kjaerheim K, Ulvestad B, Martinsen JI, Andersen A. Cancer of the gastrointestinal tract and exposure to asbestos in drinking water among lighthouse keepers (Norway). Cancer Causes Control. 2005 Jun;16(5):593-8.

Browne ML, Varadarajulu D, Lewis-Michl EL, Fitzgerald EF. Cancer incidence and asbestos in drinking water, Town of Woodstock, New York, 1980-1998. Environ Res. 2005 Jun;98(2):224-32.

tekst bron: http://blog.bouw-instituut.nl/asbest/asbest-dat-kan-je-toch-eten-brood-ovens/