Kraanwater zuiveren teveel pesticiden zorgen voor Parkinson 

Kraanwater zuiveren thuis wordt belangrijker. Pesticiden in drinkwater, pesticiden in voeding en op fruit veroorzaken de ziekte van Parkinson en zullen in 2040 een pandemie veroorzaken, aldus de Hersenstichting. Ook is het zo dat deze bestrijdingsmiddelen, ook als ze lange tijd niet worden gebruikt, in de natuur blijven bestaan. Wat al vijftig jaar in de velden wordt gestrooid, zit nog steeds gedeeltelijk in de grond.  We eten de pesticiden in voeding (in groenten en op fruit), we drinken pesticiden in drinkwater, we ademen het in en pesticiden doen nog steeds veel later in de tijd gezien hun vernietigende werk.

pesticiden op fruit

pesticiden op fruit?

2021 Alarm RIVM: een derde van de 216 drinkwaterbronnen is vervuild noodzaak kraanwater zuiveren evident

Het zware gebruik van bestrijdingsmiddelen zie je ook terug in ons drinkwater. Pesticiden in drinkwater vormt een probleem voor de waterleiding gebruikers. Uit een recent onderzoek van het RIVM naar de toestand van het drinkwater bleek dat meer dan de helft van de drinkwaterbronnen verontreinigd was. Maar liefst 135 van de 216 drinkwater bronnen bevatten stoffen die niet in het water thuishoren. Pesticiden in drinkwater of zijn hier grotendeels verantwoordelijk voor. Bij 1 op de 3 drinkwaterbronnen dus 70 van de 216 waterbronnen werden overschrijdingen van de normen voor pesticiden of insecticiden aangetroffen. Kraanwater zelf zuiveren is noodzakelijk.

kraanwater zuiveren pesticiden drinkwater

pesticiden drinkwater?

Waterbedrijven moeten keihard werken om van bestrijdingsmiddelen in drinkwater af ​​te komen. Volgens Annemarie van Wezel, hoogleraar milieu-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam, is Nederland de slechtste jongen in zijn klas in vergelijking met andere landen in Europa. Nederland scoort het slechtste wat betreft waterkwaliteit en daarmee is onze bron van drinkwater in gevaar. Dus dat is niet wat we willen mede door alle technische kennis die we hebben. Een deel van de verklaring ligt volgens haar in de toestroom van chemische stoffen die we van elders via onze rivieren binnenkrijgen. Daarnaast is het feit dat er in ons land veel industrie en landbouw is op een relatief klein gebied, een belangrijke verklaring voor de aanhoudende chemische vervuiling van drinkwater bronnen in Nederland. Kraanwater zuiveren wordt dus steeds lastiger voor de 10 waterleidingbedrijven welke ons land telt.

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson kan trillingen in de tong, benen, voeten of handen handen veroorzaken. Er ontstaat een probleem met voortbewegen. Het gaat langzamer en het kost meer moeite om een ​​beweging op gang te brengen. Spieren worden onder andere stijf, wat resulteert in het beroemde stijve masker van het gezicht. Ook resulteert het in evenwichtsproblemen. En dan kan Parkinson ook nog eens ernstige problemen veroorzaken met de hersenen. Dit bemoeilijkt het functioneren in zijn geheel. Dit wordt in verband gebracht met de volgende symptomen zoals verminderd reukvermogen, langzamer denken, depressie, constipatie, stemmingsproblemen en slaapstoornissen. Elke persoon heeft andere symptomen. In Frankrijk is Parkinson erkend als beroepsziekte voor boeren (wijnmakers) en Duitsland overweegt hetzelfde te doen. Pesticiden op fruit en bestrijdingsmiddelen in voeding zijn dus terug te herleiden in de voedselketen tot aan de boeren. Het wordt tijd om thuis jouw kraanwater te zuiveren!

pesticiden parkinson

pesticiden parkinson werking op hersencellen

Parkinson is geen ouderdomsziekte en vormt een pandamie

Tot 2040 voorspelt de Hersenstichting een explosieve toename van het ziektebeeld  Parkinson met maar liefst 71%. Dit impliceert dat 82.600 mensen in Nederland dan moeten leven met de ziekte van Parkinson. En dat zijn zeker niet alleen oude mensen. Neuroloog en hoogleraar Bas Bloem van Radboud UMC in Nijmegen: Het is geen ouderdomsziekte, je krijgt het niet alleen omdat je oud bent. Als het zo doorgaat dan zal dat het aantal patiënten wereldwijd tegen 2040 verdubbelen tot 12,9 miljoen.

Hoe kunnen pesticiden de ziekte Parkinson veroorzaken?

Pesticiden vallen hersencellen aan. Zodra je meer dan 80% van de hersencellen kwijt bent welke verantwoordelijk zijn voor de productie van het hormoon dopamine dan ontwikkeld zicht het ziektebeeld. Zodra je in de jaren zestig werd blootgesteld aan die chemicaliën die de helft van je dopaminecellen vernietigden dan kan jouw oude dag de rest doen. Want naarmate we op leeftijd komen des te meer van deze hersenellen afsterven. Het is duidelijk dat Parkinson de snelst groeiende hersenaandoening ter wereld is, zei Bloem. “Deze ziekte groeit sneller dan de ziekte van Alzheimer. Thuis kraanwater zuiveren en met een water ionisator de opgeslagen gifstoffen in jouw lichaam te detoxen of te ontgiften kan dus cruciaal zijn.

Kraanwater zuiveren om risico’s van glyfosaat en Mancozeb pesticiden te voorkomen

De ziekte van Parkinson wordt al lang wetenschappelijk in verband gebracht met blootstelling aan pesticiden in de land- en tuinbouw. Zowel de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkennen dat de risico’s onduidelijk blijven. Wordt u dagelijks blootgesteld aan pesticiden? Dat betekent niet dat je de ziekte van Parkinson krijgt. Parkinson is een complexe ziekte die zich over vele jaren ontwikkelt. Sommige onderzoeken tonen aan dat mensen Parkinson gemiddeld op jongere leeftijd krijgen als ze worden blootgesteld aan pesticiden. En dat effect wordt groter naarmate meer mensen (langer en/of bij hogere doseringen) worden blootgesteld.

In onderzoeken over de relatie tussen blootstelling aan pesticiden en de preventie van de ziekte van Parkinson worden ook inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen genoemd. Maar we moeten nog steeds op onze hoede zijn voor het feit dat de effecten van blootstelling aanhouden. Mensen die momenteel de ziekte van Parkinson hebben of hebben gehad, zijn mogelijk in het verleden door pesticiden in voeding of door pesticiden op fruit eraan blootgesteld. Om meer te weten te komen over de neurotoxiciteit van medicijnen die nog steeds op de markt zijn, heeft de werkgroep de wetenschappelijke literatuur over glyfosaat en mancozeb bestudeerd. Volgens het CBS namen deze twee bestrijdingsmiddelen in 2016 de leiding in Nederland (geen recentere gegevens beschikbaar). Glyfosaat wordt gebruikt op 156000 hectare en Mancozeb op 168000 hectare landbouwgrond.

kraanwater zuiveren en pesticiden in voeding

pesticiden in voeding?

Pesticiden op fruit en op groenten er vanaf wassen

Met de het uitstekende waterfilter drink je puur kraanwater zonder bestrijdingsmiddelen. Door en het instellen van de pH-waarde op de Alpha waterionisator kan je alle pesticiden van de oppervlakte van jouw groenten en fruit afwassen. Vervolgens kan je de goed schoongewassen groeten of nog beter de biologische groeten koken in gezond water. Je kan dus zelf een actieve rol spelen om zowel pesticiden in drinkwater als op fruit en in jouw voeding een halt toe te roepen en daarmee de kans op de ziekte van parkinson in de toekomst aanzienlijk te verkleinen. Ook is kraanwater veilig voor mijn baby is een veelgestelde vraag. Kies voor een water ionisator met ingebouwd waterfilter om zowel oude als nieuwe blootstelling aan gifstoffen te voorkomen. Kies zelf voor kraanwater zuiveren!