Pasgeborenen wegen gemiddeld ongeveer 3,7 kg bij de geboorte en ongeveer 7,4 kg bij 6 maanden. Met een maximale gemiddelde dagelijkse inname (ADI) van 3,7 milligram per kilogram lichaamsgewicht zouden ze maximaal 13,7 tot 27,4 milligram nitraat per dag mogen consumeren. Als een baby flesvoeding krijgt, zuigt hij of zij ongeveer 150 ml/kg lichaamsgewicht per dag. Dit betekent dat kraanwater tot 25 milligram nitraat per liter mag bevatten. Hierdoor is kraanwater in veel delen van Nederland niet gezond voor baby’s. En zeker niet voor de hele kleine baby’s. Waterbedrijven verspreiden berichten dat er niets mis is met het gebruik van kraanwater voor baby’s. Ook voor volwassenen is het drinken van kraanwater in sommige grote streken van ons land niet meer gezond. We zullen de onderzoeken van het RIVM voor 2020 en 2021 gebruiken om ons standpunt te onderbouwen. Dus wees voorzichtig met kraanwater voor babyvoeding en ook al in je zwangerschap!

kraanwater babyvoeding zwangerschap

kraanwater babyvoeding zwangerschap

Is kraanwater echt veilig voor babyvoeding?

Stikstof en fosfor zijn stoffen die in mest voorkomen en die boeren gebruiken om gewassen beter te laten groeien. Een teveel aan stikstof en fosfor kan uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater en vervuiling veroorzaken. Nitraten zijn een vorm van stikstof die voorkomt in bodem en water. Jouw gezondheidskeuze kraanwater zwanger heeft hier heel veel mee te maken.

Grondwaterkwaliteit RIVM 5-7-21

Uit een Juli 2021 van het RIVM blijkt dat gemiddelde nitraatconcentraties zijn in 2019 en 2020 gestegen. Mogelijk komt dit door de droogte van de afgelopen jaren. Door de droogte zijn de gewassen onderontwikkeld. Ze nemen dan minder stikstof op. Ook heeft een neerslagoverschot geleid tot een verdikking van het grondwater wat heeft kunnen leiden tot hogere nitraatconcentraties.

In het zuiden en oosten van de Zand- en Lössregio stegen de concentraties tot 63 milligram per liter in 2020. Dit is hoger dan de EU-norm van 50 milligram per liter van de Europese Unie. Gedurende de gehele onderzoeksperiode (2006-2020) zijn de concentraties in de gehele Zandzone gemiddeld afgenomen. In de Kleiregio zijn de concentraties in 2020 licht gedaald ten opzichte van 2019 (37 mg/l in 2020 vs 42 mg/l in 2019).

kraanwater baby zwanger

kraanwater baby zwanger

Conclusie Nitraatrapport 2020 RIVM

In 2020 heeft het RIVM ook een rapportage opgesteld over nitraat. Stikstof- en fosforniveaus zijn de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. Hierdoor is de kwaliteit van oppervlaktewater en het grondwater verbeterd. De verbeterde waterkwaliteit komt vooral doordat boeren steeds minder mest gebruiken. Dit vermindert het teveel aan stikstof en fosfor in de bodem.

Helaas blijft de waterkwaliteit in Nederland ondermaats: Bij het grondwater is de bovenste meter is bij meer dan de helft van de bedrijven in de Zand- en Lössregio de nitraatconcentratie naar de EU-norm gemeten van 50 mg/l te hoog. Dat geldt ook voor de bovenste meter grondwater in meer dan 30 van de circa 200 beschermde grondwater gebieden. Bovendien voldoet een groot deel van het oppervlaktewater niet aan de gewenste kwaliteit volgens de normen van de Kaderrichtlijn Water: fosfor en stikstofconcentraties zijn daar te hoog.

kraanwater baby nitraat in Nederland

kraanwater baby nitraat in Nederland belangrijk voor keuze kraanwater zwangerschap keuze

Conclusie RIVM 2020 rapportage Kraanwater niet gezond voor baby’s, alles > 25 mg en voor volwassenen > 50 mg

Vanaf 2016 neemt het teveel aan fosfor en stikstof toe. Dit wordt sinds 2018 nog erger door de droge zomers in Nederland. Planten en gewassen groeien In droge perioden minder goed, waardoor ze minder fosfor en stikstof uit de bodem opnemen. In de bodem wordt er minder nitraat afgebroken en meer weggespoeld naar oppervlaktewater en grondwater. Zo zijn de nitraatconcentraties in het water in de slootjes bij agrarische bedrijven tussen 2016 en 2019 verdubbeld. Wel waren de nitraatconcentraties in oppervlaktewater en grondwater in deze periode gemiddeld lager dan vier jaar geleden.

Volgens enkele waterleidingbedrijven is kraanwater veilig voor baby’s

Ja, kraanwater is betrouwbaar voor jong en oud volgens het waterbedrijf. Nederlands kraanwater voldoet aan zeer strenge kwaliteitseisen. Kwetsbare groepen zoals zuigelingen en ouderen zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Zo kunnen kinderen kraanwater drinken en kan er babyvoeding mee worden bereid. Kraanwater is goed voor de gezondheid van baby’s. Je kunt veilig drinkwater uit de kraan gebruiken om je baby te voeden. Gebruik geen kraanwater om babyvoeding te bereiden als je nog loden leidingen in huis hebt. Het is niet nodig om bronwater te gebruiken, omdat kraanwater te veel kalk bevat. Melkpoeder bevat veel meer calcium (kalkaanslag) dan in water.

Samenvatting kraanwater zwangerschap en voor babyvoeding

Let Op! In welk deel van Nederland zijn deze waterleidingbedrijven gevestigd. Kraanwater baby, kraanwater babyvoeding en kraanwater drinken als je zwanger bent zijn legitieme vragen voor het nieuwe leven een goede start te geven. In grote delen van Nederland is het niet verstandig om kraanwater te drinken. Is kraanwater gezond wordt niet positief beantwoord ondermeer door microplastic. En bovendien een kraanwaterfilter is  noodzakelijk als gevolg van pesticiden en ook als gevolg van het nitraatgehalte. Schaf een water ionisator aan met ingebouwd waterfilter om top  kraanwater te drinken voor jouw baby .