Hoe komen medicijnresten in ons drinkwater en is een waterfilter medicijnresten thuis nodig?

Een waterfilter medicijnresten drinkwater is noodzakelijk. Mensen slikken medicijnen en gaan dan plassen. Minder dan 100% van het geneesmiddel wordt opgenomen door het lichaam, het restant wordt uitgescheiden in jouw urine. Waterbehandeling door de waterleidingbedrijven verwijdert de sporen van geneesmiddelen niet en deze blijven dus in ons drinkwater. Zelf medicijnresten uit water filteren thuis is geen overbodige luxe.

Wat doet de rijksoverheid om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren?

De rijksoverheid wil de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater verbeteren. En drinkwater schoonhouden. Dit doet ze samen met:

  • Rijkswaterstaat.
  • Het RIVM.
  • De provincies en gemeenten.
  • De zorgsector.
  • De regionale waterschappen.
  • De 10 drinkwaterbedrijven.

Zij nemen in de keten onder meer de volgende maatregelen:

  • De waterafdeling ontwikkelt nieuwe methodes om afvalwater zo efficiënt mogelijk te filteren.
  • Steeds meer ziekenhuizen filteren hun eigen afvalwater voordat ze het lozen.
  • Resterende medicatie dient op de juiste wijze te worden afgevoerd (via restafval of retour naar apotheek).

Met alle respect het effect van het beleidsplan van de overheid 2018-2022 om medicijnresten uit water filteren centraal door de waterleidingbedrijven op te lossen laat nog jaren op zich wachten. De waterzuiveringsinstallaties van de waterleidingbedrijven gaan dit probleem niet snel oplossen. Een waterfilter medicijnresten thuis in je eigen huis lost dit probleem wel direct op.

Wat zegt het RIVM over medicijnresten in het drinkwater?

De medicijnresten komen komt door de urine van de patiënt via het afvalwatersysteem in het oppervlaktewater terecht. Volgens het RIVM vormen medicijnresten een potentieel gevaar voor dieren en planten die in oppervlaktewateren leven. Concentraties van veel medicijnresten overschrijden vaak de risicolimiet. Het gaat hierbij met name om anti-epileptica, antidepressiva, antibiotica, bloeddrukverlagers en pijnstillers.

Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek van het RIVM en Deltares naar medicijnresten in oppervlaktewater. In 2017 en 2018 overschreden de concentraties van 19 verschillende stoffen een of meerdere keren de risicogrens. Veel medicijnresten hebben zeer lage risicolimieten. Waterbeheerders zijn niet altijd in staat om stoffen op deze lage niveaus te detecteren.

Jaarlijks blijft er minstens 190 ton aan medicijnresten in het wateroppervlak achter. Dat is meer dan het RIVM in 2016 schatte (minimaal 140 ton). De werkelijke hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewateren is nog groter, omdat de huidige schattingen vooral betrekking hebben op receptgeneesmiddelen van openbare apotheken. Het gebruik van vrij verkrijgbare medicijnen en specialistische zorg is niet goed bekend. Afbraakproducten die de vorm van de oorspronkelijke werkzame stof in water kunnen herwinnen, worden niet in aanmerking genomen. Integraal gezien kan dit leiden tot een extra hoeveelheid medicijnresten boven de 190 ton van nog eens 50 tot 500 ton per jaar. Met een waterfilter medicijnresten thuis voorkom je dat je medicijnen voorgeschreven voor andere mensen binnenkrijgt.

Welke invloed hebben medicijnresten in jouw drinkwater op de gezondheid?

Van bijzonder belang is vrouwelijke geslachtshormoon Oestrongeen welke het belangrijkste bestanddeel vormt van de anticonceptiepil. De niveaus beginnen te stijgen tot het punt waarop sommige wetenschappers zich zorgen maken dat ze merkbare effecten zullen beginnen te krijgen. Alleen al door het drinken van kraanwater. Veel van de geneesmiddelen in drinkwater zijn hormonen die de menselijke groei beïnvloeden. Er wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de toename van oestrogeen in de drinkwatervoorziening, verantwoordelijk kan zijn voor het feit dat jonge meisjes eerder in de puberteit komen. Ook kunnen vrouwen moeilijker zwanger worden en mannen kunnen vrouwelijke kenmerken krijgen naast het feit dat de kwantiteit zaadcellen afneemt.

Kortom, het menselijk ras dat kraanwater drinkt, wordt gefeminiseerd door deze hormonen. En dit is slechts één type geneesmiddel. Wie kent de effecten die het enorme aantal antibiotica en steroïden, om maar twee andere klassen te noemen, op mensen zullen hebben. De beste manier om de situatie te voorkomen is om geneesmiddelen in de eerste plaats uit de waterkringloop te houden. Dit is praktisch gezien evenwel onmogelijk.

Waterfilter medicijnresten thuis?

Een waterfilter medicijnresten bieden wij aan in de Alpha Water Ionisator. Het kenmerkt zich door een gepatenteerd filtersysteem met 10 stappen.

waterfilter medicijnresten om medicijnresten uit water filteren

Aan de buitenkant ziet het filter er als volgt uit:

waterfilter medicijnresten drinkwater

Een waterfilter lood dachten we niet meer nodig te hebben totdat in 2020 in Amsterdam Noord tienduizenden huishoudens hier wel opeens last van hadden. Overweeg ook om zelf medicijnresten uit water filteren toe te passen. Neem het heft in eigen handen en schaf een water ionisator aan. Zowel zuurstofrijk vitaal water als puur water door het ingebouwde waterfilter medicijnresten!