Lood in kraanwater een giftig zwaar metaal

Lood in kraanwater is een zwaar metaal welke daar niet thuishoort. De norm vanuit de overheid is maximaal 10 microgram per liter. Iedereen maakt zich uiteraard grote zorgen omdat dit al jaren speelt en men er nu pas achterkomt. Lees hier wat PWN te zeggen heeft over lood in kraanwater. Een water ionisator heeft een ingebouwde waterfilter tegen lood of voor lood. Een water ionisator heeft te kracht om jouw lichaam te ontgiften of op zijn Engels 24/7  te detoxen van oude loodvergiftiging. Met alleen een waterfilter zware metalen voorkom je alleen nieuwe lood vergiftiging. 

lood in kraanwater waterfilter zware metalen

Waterfilter lood voor 19% van 373 huishoudens?

Een bewoonster van de wijk Buiksloot heeft op eigen initiatief onderzoek gedaan. De definitieve uitslagen van het onderzoek zijn nog niet beschikbaar. Wel is duidelijk dat er plus minus bij 19% van de huishoudens uit de steekproef van 373 sprake is van een grote overschrijding van deze norm. Er zijn waarden van 30 en 80 microgram gemeten. Een waterfilter lood kan helpen. Evenwel met een water ionisator kan je jouw lichaam ook ontgiften van alle oude norm overschrijdingen van lood en andere zware metalen. 

Kraanwater kwaliteit nu niet de oorzaak

2/3 van het kraanwater in Nederland is van top kwaliteit en deze is afkomstig uit 23 bronnen 400 meter onder de grond. 1/3 van het water komt uit vervuild en met chloor behandelt water uit rivieren en meren. De waterleiding bedrijven mengen deze 2 bronnen van water hetgeen impliceert dat je nooit weet op welke dag het kraanwater goed is qua kwaliteit. Een waterfilter medicijnresten, een waterfilter pesticiden en een waterfilter microplastic lijken steeds belangrijker te worden volgens het RIVM. Lood in kraanwater is niet het gevolg van het vervuilde oppervlakte water. Wil je het naatje van de kous over water weten? Schrijf je dan in op onze gratis online cursus over water.

Waterleiding netwerk ook niet de oorzaak

Woningbouw vereniging Ymere zegt maar leest 60% huurkorting toe. Bewoners willen deze compensatie met terugwerkende kracht ontvangen.

De oorzaak van het lood in het kraanwater bevindt zich in de huizen zelf. De loden waterleidingen zijn door de grote omvang van 6.400 huishoudens niet allemaal “op tijd” vervangen. Nu is dat een mega klus voor Ymere waar met man en macht aan wordt gewerkt. Samengevat Waternet – het Amsterdamse waterleidingbedrijf – is niet verantwoordelijk voor de te hoge concentratie lood in drinkwater in Amsterdam. 

Een goedkopere en of snellere oplossing voor Ymere is een water ionsator plaatsen in iedere woning met een ultra fijn waterfilter voor lood. Deze oplossing komt uit het buitenland waar de drinkwater kwaliteit twintig jaar geleden ook slecht was. Bovendien helpt het zuurstofrijke water met het ontgiften van het lichaam. De reeds opgelopen mogelijke jarenlange loodvergiftiging kan hier mogelijk ook mee worden verholpen. Het is wel veel duurder dan alleen een kraanwaterfilter plaatsen. 

Waterfilter lood en zware metalen

Waterfilter lood en zware metalen

Voor een waterfilter lood  en jarenlange vergiftiging zet technologie uit het buitenland in

In tegenstelling tot Nederland waar miljoenen in zuiveringsinstallaties wordt geïnvesteerd heeft men in Korea en Japan gekozen voor een technische oplossing aan het einde van het waterleiding netwerk in elk huis. Het kiezen voor een Alpha water ionisator met een uitstekend ultra fijn natuurlijk waterfilter is als ware de personale computer thuis gebruiken in plaats van vertrouwen op het mainframe van het waterleiding bedrijf en de waterleiding in de huizen zelf. In casu de mega waterzuiveringsinstallatie, het waterleidingnetwerk en de waterleiding in het huis zelf vanaf Waternet. Dit lost direct alle problemen van verouderde waterleidingnetwerk ook op. Waar het probleem zich ook bevindt. Lood in kraanwater komt dan niet meer voor. Het waterfilter tegen lood houdt alles tegen. Denk qua veroudering van het waterleiding netwerk zowel aan loden waterleiding in het huis zelf als asbest waterleidingen van 60 jaar of ouder.

Waterfilter lood en zware metalen naast water ionisatie

Lood uit kraanwater wordt door het waterfilter van de Alpha water ionisator opgevangen. Evenals chloor, plastic en asbestdeeljes. Het zuurstofrijke water drijft vrije radicalen – zure gifstoffen – uit je lichaam. Hier kan het zware metaal lood ook onder gerekend worden. Hier is sprake van 24/7 detoxing van je lichaam. En omdat we voor 80% uit water bestaan is dit zeer belangrijk. Je lichaam zuiveren na jarenlange blootstelling aan mogelijke loodvergiftiging boven de wettelijke norm lijkt mij het allerbelangrijkst. Kies voor een waterfilter tegen lood en andere zware metalen. 

Voorkom nieuwe vergiftiging en verwijder reeds opgebouwde vergiftiging

Neem in Amsterdam Noord en in heel Nederland voor jouw eigen gezondheid het heft in eigen handen. Investeer 1.800 Euro in een ultra fijn waterfilter en een water ionisator voor zuurstofrijk water. Voorkom nieuw lood vergiftiging met het waterfilter en detox je vergiftigde lichaam met zuurstofrijk water.

De aanschaf, huurkoop of woningbouw vereniging?

Een waterfilter drinkwater is echt nodig. Er zijn ook huur koop mogelijkheden. Of ga in overleg met Ymere om deze investering direct te doen i.p.v. van de huurcompensatie! Voorkom zware metalen in jouw lichaam met een waterfilter lood om lood in kraanwater weg te filteren!