Waterfilter voor thuis - de nieuwe standaard

Waterfilters voor thuis worden steeds belangrijker. Een waterfilter en water ionisator in huis halen voor het gehele gezin. Hierdoor heb je voor alle gezinsleden gezond drinkwater. Door de toenemende vervuiling van het milieu wordt het bijna onmogelijk om kraanwater goed te zuiveren door filtering. Het gebruik van een waterfilter thuis is daarom zo belangrijk. Kraanwater wordt getest op alle soorten schadelijke stoffen. Voor elke stof is er een bepaald tolerantieniveau welke toestaat dat het water die stof in die maximale mate mag bevatten. Goedgekeurd drinkwater bevat dus een verzameling en allerlei lage concentraties van alle soorten gevaarlijke stoffen zoals: drugs, chemicaliën, oliën, medicijnen, benzine, pesticiden en medicijnen. Bij aardbijen heeft de keuringsdienst van waren in 2020 haar beleid aangepast en heeft een integrale test opgesteld om de verzameling van alle chemische stoffen – met name pesticiden - in een aardbei in kaart te brengen. Voor kraanwater bestaat zo een integrale kwaliteitstest nog niet.

Bovendien wordt er op het overgrote deel van de stoffen geen getest uitgevoerd. Het is vrijwel onmogelijk om bijvoorbeeld op alle 8.000 medicijn grondstoffen te testen. Er wordt momenteel slechts op 200 medicijn grondstoffen getest. Ook zijn er veelvuldig schendingen van de individuele normen van elke stof waar wel op getest wordt. Hierdoor komt het vaak voor dat er in korte tijd een toename is van het gehalte van schadelijke stoffen in het drinkwater. Zonder een degelijk waterfilter mis de 100 procent bescherming hiertegen.

Het Nederlandse oppervlaktewater is van steeds slechtere kwaliteit. Het op grote schaal centraal zuiveren wordt steeds moeilijker. Bronnen worden hierdoor steeds vaker gesloten.  De tien Nederlandse waterleidingbedrijven maken zich om die reden grote zorgen.De situatie is de afgelopen jaren niet alleen verslechterd en lijkt voorlopig ook niet te verbeteren. De negatieve effecten van de milieuverontreiniging in het oppervlaktewater nemen alsmaar verder toe. Een waterfilter voor thuis is nu een serieuze gezondheidskeuze.

Een ultra fijn natuurlijk water filter - waarom?

Er zitten verschillende restanten van gevaarlijke stoffen in drinkwater. En bovendien te hoge gehalten van deze gevaarlijke stoffen gedurende korte periodes. Een waterfilter thuis is beschermend, omdat het voorkomt dat deze restanten in jouw drinkwater terecht komen. Ook de eventueel te hoge concentraties van die schadelijke stoffen blijven achter in het waterfilter.

Door het beschikken over een waterfilter thuis ben je altijd verzekerd van puur water. Zie onderstaand overzicht van de 10 stappen van een Alpha waterfilter.

Water Filteren thuis 10 stappen

Water Filteren thuis 10 stappen

Overzicht stoffen in drinkwater:

 • Chemicaliën
 • Benzine en olie
 • Drugs
 • Röntgencontrastmiddelen
 • Cholesterolverlagende medicijnen
 • Antibiotica
 • Hormoon ontregelaars
 • Geneesmiddelen (een waterfilter medicijnresten is hiervoor aan te bevelen)
 • Pesticiden (een waterfilter pesticiden is hiervoor aan te bevelen)
 • Bètablokkers
 • plastic deeltjes via wasdrogers in milieu  ( een waterfilter microplastics is hiervoor aan te bevelen)

Ook lage concentraties kunnen schadelijk zijn

Lage concentraties van restanten van schadelijke stoffen kunnen geen kwaad volgens de overheidsinstanties en waterleidingbedrijven. Als het gaat om het effect van gevaarlijke stoffen bij lage concentraties, zijn er twee zeer belangrijke zaken waarmee je rekening moet houden qua gezondheid en levensverwachting:

 1. Tijdelijke hoge doseringen van gevaarlijke stoffen in het drinkwater hebben direct invloed op de gezondheid. Deze worden steekproefsgewijs vastgesteld en nemen qua frequentie toe. De steekproeven zijn zeer beperkt qua het aantal chemische grondstoffen waarop wordt getest.
 2. Een langdurige blootstelling aan chemische verontreiniging binnen de normen van slechts een beperkt aantal getoetste stoffen kan zeer zeker wel invloed hebben op de levensverwachting. Voor elke individuele stof is het binnen de norm. Evenwel de schadelijke gevolgen op termijn van alle stoffen bij elkaar opgeteld kan alsnog schadelijk zijn voor de te verwachtte levensduur.

Dierstudies hebben aangetoond dat zelfs lage concentraties grote verstorende effecten hebben op de gezondheid. Vissen lijken bijvoorbeeld verschillend gedrag te vertonen in water met zeer lage concentraties antidepressiva. Anticonceptie medicijnresten zorgt bij vissen tot abnormaal en genetische afwijkingen. Bij mannen heeft het medicijnrestant van oestrogeen met een lichte dosering in kraanwater toch een krachtig effect op de hormoonbalans. Water filteren thuis is hiertoe de enige oplossing.

waterfilter alpha in 10 stappen

waterfilter alpha in 10 stappen

Een waterfilter - waar moet je op letten?

Wanneer je besluit een waterfilter te kopen een ​​waterfilter te kopen zijn er een aantal criteria waar je rekening mee dient mee kan houden. Sommige waterfilters hebben nadelige bijwerkingen zoals alle mineralen verwijderen. Anderen filteren niet fijn genoeg waardoor plastic en asbest deeltjes niet worden tegengehouden. Een waterfilter op je keukenkraan is niet krachtig genoeg evenals een waterfilterkan.

 1. Een waterfilter dient van een zeer hoge kwaliteit te zijn en geschikt om restanten van organische chemicaliën en zware metalen uit het drinkwater te filteren. Heel veel verkrijgbare waterfilters filteren de zware metalen niet uit het kraanwater.
 2. Het waterfilter dient te vorkomen dat schadelijke BPA-kunststoffen in het drinkwater terechtkomen. Qua materiaal van de behuizing dient het met BPA-vrij plastic materiaal te zijn vervaardigd.
 3. Een waterfilter systeem voor het gehele huis raden wij af. Je kan dan nimmer de meest efficiënte oplossing installeren. Voor drinkwater adviseren wij een nano of ultra fijn filter om plastic deeltjes en asbestdeeltjes afkomstig van het waterleidingnetwerk ook vast te houden. Ons systeem zorgt hierbij voor een extra keukenkraan van titanium. Dit is de beste oplossing om zuurstofrijk water niet het metaal van een gewone kraan te laten oxideren. Voor de badkamer kraan adviseren wij eventueel een tweede installatie. Kostentechnisch is het handiger om daar een kan met gefilterd water voor het tanden poetsen neer te zetten. Je lichaam neemt in principe ook via de huid ultra fijne stoffen tijdens het douchen op. Evenwelzweven plastic nano deeltjes ook door de lucht. Daarnaast is het onzinnig om zuurstof toe te voegen aan douche water. De waterionisators kunnen op dit moment ook het vereiste watervolume voor douchen niet aan. Daarom is het beter om een ​​oplossing te gebruiken welke alleen het kraanwater ultrafijn en op natuurlijke basis filtert.
 4. Het vervangen van een waterfilter dient zeer eenvoudig te zijn. Aangezien waterfilters moeten worden vervangen, moet hieraan aandacht worden besteed bij jouw keuze. Bij sommige waterfiltratiesystemen kan het vervangen van het filter behoorlijk gecompliceerd zijn. Dan is er een servicemonteur nodig om die filters te vervangen. Dit impliceert doorgaans hogere kosten. De Alpha waterfilters zijn zeer eenvoudig door jouzelf te vervangen.
 5. Een waterfilter systeem met waterionisatie vitaliseert en zorgt voor gezond water drinken. Indien je schadelijke chemische stoffen verwijdert kan de molecuul structuur van water nog steeds ongezond zijn. Door het water te revitaliseren door elektrolyse, krijgt het de natuurlijke pure watermolecuul haar structuur weer terug. Het water is zowel mineraalrijk als zuurstofrijk. Het drinkwater is schoner en gezonder.
 6. Er zijn leveranciers welke naast waterfilters ook het gefilterde water door magneten laten stromen of nabehandelen met UV licht om het drinkwater te vitaliseren. Hierbij ontbreekt nog steeds het zuurstofrijke water. Jouw lichaam heeft dit nodig om giftige afvalstoffen versneld af te voeren. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond.

Onze waterfilters verwijderen:

 • Bestrijdingsmiddelen of pesticiden
 • Zware metalen: zoals lood, koper en ijzer
 • Drugs
 • Organische bestanddelen
 • Asbestdeeltjes
 • Chloor
 • Geneesmiddelen
 • Olie en benzine

Over het Alpha waterfilter-systeem

Onze leverancier heeft 25 jaar ervaring met het creëren van de hoogste kwaliteit waterfilters. Na lang zoeken en na het testen van vele technieken hebben ze eindelijk het waterfilter gevonden. Dit waterfilter verwijdert alle schadelijke stoffen met behoud van de natuurlijke minderalen in het water.

waterfilter thuis Alpha

waterfilter thuis Alpha

 1. Onze waterfilters zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn geschikt voor het vasthouden van zowel chemische als organische reststoffen en bovendien ook de restanten van zware metalen.
 2. Het materiaal van de behuizing van het waterfilter is van hoogkwalitatief veilig plastic
 3. Het waterfilter i.c.m. de waterionisator filter vitaliseert het kraanwater in de keuken en eventueel ook de badkamer.
 4. Het Alpha waterfilter is zeer eenvoudig zelf te vervangen.
 5. Onze waterionisator met ultra fijn waterfilter brengt weer leven in het water.

Onze water ionisators met waterfilters bevinden zich direct onder het aanrechtkastje of op het aanrechtblad. Deze kunnen altijd nagenoeg altijd worden geplaatst mits er een stroomaansluiting en de koud water toevoerleiding in de buurt zijn. Voor de variant onder het aanrecht dient er een gat in het aanrechtblad te worden geboord. In het geval van een marmer of granieten blad dient een gespecialiseerd bedrijf dit uit te voeren. Onze apparatuur worden optioneel verkocht inclusief de installatie.

Het Alpha waterfilter bevat:

Natuurlijke mineralen in water. Jouw lichaam heeft mineraalrijk drinkwater nodig. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat drinkwater zonder mineralen zeer gevaarlijk is voor de lange termijn. Thuis een waterfilter drinkwater onzin? Jouw lichaam heeft in voldoende mate deze natuurlijke mineralen via drinkwater nodig. Via de voeding krijg je deze onvoldoende binnen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een laag mineraalgehalte in drinkwater een ongunstig effect heeft op de gezondheid.